Atman Buddhi Concentration

 
Atman Buddhi Concentration (ABC) lichtinstrumenten zijn vervaardigd van paarskleurig kristalglas.
De naam “Atman” is afkomstig uit het Sanskriet en betekent zoveel als “Het Licht, de Oorsprong, het Ware Zelf”. “Buddhi” is de kracht die het begrip en het bewustzijn van de mens hier aansluiting bij laat vinden, waardoor deze ontwaakt. Vanuit deze lichtkracht, zijn de Atman Buddhi Concentration producten geënergetiseerd en geïnitieerd, waardoor ze een continu contact met de  Lichtwereld onderhouden.
De kracht van het Licht is vertegenwoordigd en geconcentreerd in deze lichtinstrumenten voor de nieuwe tijd.
Deze lichtinstrumenten zijn geïnitieerd  vanuit het universele zijn, om de ontwakende en zich steeds bewuster wordende mens, op ieder niveau van spirituele ontwikkeling te helpen, bij de groei naar waar begrip en de integratie van liefde-wijsheid.

De ABC vormen prachtige lichtinstrumenten die de gevorderde ziel helpen in zijn spirituele ontwikkeling. Ze harmoniseren de leefomgeving en verhogen deze in trilling, brengen de mens in contact met zijn hoger zelf en vervullen hem met een aloverheersend gevoel van rust en vertrouwen in het Al.