In verbinding met de Natuur


 
Het ritme van de zon is van grote invloed op de natuur en vormt op aarde haar seizoenen. De kracht van de warmte en het vuur van de zon, de wind en het water laten dat wat de mens nodig heeft om te leven op aarde groeien, laat het los en creëert weer ruimte voor nieuwe groei. De natuur bied ons alles wat we echt nodig hebben. Zowel lichamelijk als geestelijk. In de natuur komen we tot rust. In de natuur aarden we en maken we verbinding. Verbinding met onszelf, verbinding met de aarde en met de kosmos.

In de nieuwe aarde staan we in open verbinding met de kosmos. We ontvangen niet alleen inspiratie maar ook healing en kracht vanuit het Licht. Het Licht wat ons begeleid op onze weg tijdens het doorleven van de cyclus van onze ziel. Juist om in deze verbinding in het contact met de lichtwereld te aarden, is het belangrijk om de verbinding met de aarde te houden. Verbinding zodat afgevoerd kan worden wat we niet meer nodig hebben. Hierdoor blijven we met open geest en open hart inspiratie ontvangen om als instrument te kunnen creëren in de materie. In tastbare en vaste vormen op aarde vanuit de geïnspireerde hart-gedachtewereld. We brengen deze twee werelden, de aarde en de kosmos samen in ons hart.  
Vanuit deze visie is het fijn af te stemmen op het ritme van de zon en de kosmos. Deze manier van leven maakt de verbindingen sterker en maakt transformatie mogelijk. Het geeft rust in de geest en in het lichaam.  
 
De acht natuurmomenten waar vanuit oude wijsheid al bij werd stilgestaan keren nu om die reden weer terug in een hernieuwde vorm. We laten de geschiedenis voor wat hij is en laten daarbij het pantheon van goden en godinnen los. De natuurmomenten zijn enkel gebaseerd op het ritme van de zon en haar seizoenen in de natuur en verbind zich met het proces van de mens. In de achtdelige cyclus die volgt word wat dieper ingegaan op de essentie en kracht van deze momenten. Hoe deze werkzaam zijn in het lichaam en de geest van de aardse mens kan ieder in zichzelf ontdekken.

De wijze waarop stil gestaan kan worden bij deze momenten is eindeloos. Deze wijze word geïnspireerd weergegeven vanuit de stille stem van het Licht. Vanuit het hart in de geest van de mens zelf. Vanuit deze visie worden er daarom geen voorbeelden gegeven hoe stil te staan bij deze jaarlijkse acht veranderingen en transformaties van de mens en de natuur. Het bied de mens zelf de mogelijkheid om hier invulling aan te geven zoals die hiertoe geïnspireerd word en op zijn eigen wijze met de natuur in verbinding treed.


In dit ritme van de natuur, de seizoenen en de cyclus van de zon resoneren we met elkaar en verbinden we ons vanuit het hart op natuurlijke wijze. We dansen in het ritme van de kosmos in evenwicht en uiteindelijk in eenheid vanuit Liefde-Wijsheid.  In de winter rusten we. In de lente zaaien we. In de zomer oogsten we en in de herfst evalueren we en laten we los wat we niet meer nodig hebben. We creëren zo nieuwe ruimte en daarmee groeit het inzicht in onszelf.  In dit ritme en in deze eenvoud leven brengt rust. Vanuit deze rust genieten we van moeder aarde, wat zij ons bied en staan we in open verbinding met de kosmos en de aarde in ons en om ons heen.